‘Έλεγχος-διαχείριση σκαφών remote

Κρατήστε το σκάφος σας ασφαλές όταν βρίσκεστε μακριά

Το MYBOAT


– Ανιχνεύει την παρουσία νερού (στον υδροσυλλέκτη, στον θάλαμο του κινητήρα ή κοντά στις πόρτες, τις θυρίδες και τα ερμάρια)

– Παρέχει πληροφορίες όπως η κατάσταση των μπαταριών, η σύνδεση με την αποβάθρα, τις καιρικές συνθήκες, τις θερμοκρασίες στην καμπίνα και στο χώρο του κινητήρα.

– Παρέχει τις τιμές τάσης (Volt), την κατάσταση των ψηφιακών εισόδων και την στάθμη καυσίμου

– Παρέχει ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας τη ρύθμιση των ενεργειών στο συμβάν, την αρχειοθέτηση των ιστορικών, την αποστολή εντολών μέσω της εφαρμογής ή του SMS

– Το GPS του επιτρέπει την κοινή χρήση της θέσης και τον ορισμό ενός εικονικού φράκτη συναγερμού σε περίπτωση απροσδόκητης εξόδου από τη θύρα.

– – Μέσω του ειδικού Cloud https://cloud.seneca.it είναι δυνατή η διαχείριση πολλαπλών σκαφών κάτω από τον ίδιο λογαριασμό διαχειριστή και, για κάθε σκάφος, ο καθορισμός πολλών χρηστών και προσόντων

(διαχειριστές, διαχειριστές και επισκέπτες).