Πολυόργανο VIPS 33 VIPS 69

ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ VIPS

Νέα ψηφιακά πολυόργανα 3 ενδείξεων true rms VIPS -69.


Και Αναλυτές ενέργειας 4 ενδείξεων  true rms VIPS-33, και με δυνατότητα θύρα RS485  VIPS -33RS.