Χρονικά – επιτηρητές φάσης, διαρροής, VIPS

Χρονικά - επιτηρητές φάσης τάσης, διαρροής, έντασης

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει την νέα αξιόπιστη σειρά χρονικών και επιτηρητών VIPS διαθέτουν πολλές δυνατότητες και είναι ιδιαίτερα οικονομικά.

Τα προϊόντα VIP είναι τα ακόλουθα: Επιτηρητής τάσης τριφασικός VIP 101,  Χρονικό αστέρος-τριγώνου VIP 99SD,  Χρονικό δύο ασύμμετρων χρόνων κυκλικής λειτουργίας VIP 99C,  Χρονικό ON DELAY VIP S99,  Επιτηρητές έντασης LED VIPS AT-01,  Ψηφιακό ρελέ διαρροής LCD VIPS 98LD,  και Αναλογικό ρελέ διαρροής