Έξυπνες διαβάσεις & έλεγχος ταχύτητας με ιστούς FRP & παθητικής ασφάλειας

ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

H εταιρία μας διαθέτει έξυπνες πεζοδιαβάσεις LED με στόχο την ασφάλεια των πεζών από διερχόμενα οχήματα.  1. Ο Φωτισμός της πεζοδιάβασης LED πληροί το νέο πρότυπο EN13201 κατά το οποίο οφείλει ο φωτισμός της διάβασης να δημιουργεί έντονη αντίθεση φωτίζοντας τη πλευρά του πεζού που βλέπει ο οδηγός με αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίησή του.

    Τα φωτιστικά led διαθέτουν ειδική δέσμη η οποία φωτίζει έντονα σε ύψος +1.5m στα πλευρά του πεζού με αποτέλεσμα να γίνεται απόλυτα αντιληπτός από τα οχήματα πολύ νωρίτερα. Παράλληλα ο έντονος φωτισμός επισημαίνει τη διαγράμμιση του οδοστρώματος για να καθοδηγεί τον πεζό. Με αυτήν τη διάταξη διάβασης led αυξάνεται η οδική ασφάλεια.

    Ο φωτισμός μπορεί να είναι είτε μόνιμος ή με αισθητήρα κίνησης.

  2. Το Σύστημα Έξυπνης Προειδοποίησης ταχύτητας, είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλούς οδήγησης σε κατοικημένες περιοχές, το οποίο μέσα από την αυτόματη ανίχνευση της ταχύτητας των οχημάτων επισημαίνει έντονα, με πρωτοποριακή LED απεικόνιση, το όριο ταχύτητας και προειδοποιεί τον οδηγό σε περίπτωση υπέρβασης για να μειώσει ταχύτητα ενισχύοντας την οδική ασφάλεια. Το Σύστημα Έξυπνης Προειδοποίησης ταχύτητας, φέρει τεχνολογία Bluetooth προκειμένου να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως διαχείρισή του από την υπηρεσία καθώς έχει τη δυνατότητα αποστολής στατιστικών στοιχείων για τον αριθμό και τις ταχύτητες των διερχόμενων οχημάτων με το κατάλληλο λογισμικό.


Προτείνεται κυρίως για σχολικές περιοχές, περιοχές πλησίον εμπορικών δρόμων και σε πολυσύχναστες διαβάσεις συνδέεται και με σύστημα επιλογής δεδομένων