Έξυπνες διαβάσεις πεζών

Έξυπνες διαβάσεις πεζών

H εταιρία μας διαθέτει έξυπνες πεζοδιαβάσεις LED με στόχο την ασφάλεια των πεζών από διερχόμενα οχήματα.


Ο Φωτισμός της πεζοδιάβασης LED πληροί το νέο πρότυπο EN13201 κατά το οποίο οφείλει ο φωτισμός της διάβασης να δημιουργεί έντονη αντίθεση φωτίζοντας τη πλευρά του πεζού που βλέπει ο οδηγός με αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίησή του.


Τα φωτιστικά led διαθέτουν ειδική δέσμη η οποία φωτίζει έντονα σε ύψος +1.5m στα πλευρά του πεζού με αποτέλεσμα να γίνεται απόλυτα αντιληπτός από τα οχήματα πολύ νωρίτερα. Παράλληλα ο έντονος φωτισμός επισημαίνει τη διαγράμμιση του οδοστρώματος για να καθοδηγεί τον πεζό. Με αυτήν τη διάταξη διάβασης led αυξάνεται η οδική ασφάλεια.


Ο φωτισμός μπορεί να είναι είτε μόνιμος ή με αισθητήρα κίνησης. Συνδυάζεται και με φωτεινά φλάς ή/και με φωτεινή πινακίδα υπόδειξης της διάβασης.


Επίσης διαθέτουμε φωτιζόμενες διαβάσεις με LED PANEL εγκιβωτισμένα στην άσφαλτο.


Είναι φωτισμός που σώζει ζωές.