Οπτικών ινών στεγανοποίηση

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Η εταιρεία FILOFORM διαθέτει μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων για την στεγανοποίηση των οπτικών ινών, καλύπτοντας και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.