Ρελέ Νησιδοποίησης δικτύου VDE-AR-N4105

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Φ/Β ΜΟΝΑΔΩΝ & ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ RoCoF

Μονάδα προστασίας για την παρακολούθηση της τροφοδοσίας των μονάδων παραγωγής ενέργειας


Η λύση BISI 4.0 της Changetec με οθόνη LCD και με τη διασύνδεση τριφασικού ρελέ προστασίας:


Επιτρέπει τη σύνδεση τοπικών μονάδων παραγωγής ενέργειας (Φωτοβολταικών, Αιολικών) με το δίκτυο χαμηλής και μέσης τάσης του δικτύου.


Ανιχνεύει το φαινόμενο νησιδοποίησης ( Anti-islanding ) σύμφωνα με τις παραγράφους: 6.5.3.-b του VDE-AR-N 4105 και ρυθμιζόμενο έλεγχο φάσεων για συμπαραγωγή μονάδων και αιολικών σταθμών με ανίχνευση RoCoF.


Διαθέτει μεθόδους ελέγχου για την ηλιακή ενέργεια, τη μονάδα συμπαραγωγής και τον άνεμο.


Για τις μη ρυθμιζόμενες μονάδες παραγωγής.


Όλες οι παράμετροι διασύνδεσης, τάσης, συχνότητας, χρόνοι  είναι ρυθμιζόμενες.


Με το καλώδιο RS 485 γίνεται διάγνωση και ενημέρωση του λογισμικού χρησιμοποιώντας


το Changetec-Controlcenter.