Υβριδικό σύστημα netmetering

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ-ΔIΚΤYΟ ΔΕΗ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

3TL / 6TL


Ο μετατροπέας μπαταρίας INGECON® SUN STORAGE 1Play είναι μια μονοφασική, αμφίδρομη μονάδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα εκτός δικτύου ή συνδεδεμένη στο γενικό δίκτυο τροφοδοσίας.


Διαχείριση μπαταριών


Οι μετατροπείς INGECON® SUN STORAGE 1Play διαθέτουν τεχνολογία αιχμής για τον έλεγχο της φόρτισης και εκφόρτισης του συστήματος αποθήκευσης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η θερμοκρασία της μπαταρίας μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή, διασφαλίζοντας σωστή λειτουργία και ανθεκτικότητα στην μπαταρία. Ο μετατροπέας ενσωματώνει ένα σύστημα προφόρτισης για την αποφυγή ρευμάτων εκκίνησης.