Επιλογή γλώσσας :   
  Η/Μ  Μελέτες


Η εταιρία μας διαθέτοντας διπλωματούχους μηχανικούς αναλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και μελέτες φωτισμού σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις με πρόσφατο παράδειγμα τη

« ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ »

ένα έργο προϋπολογισμού του ανάδοχου της τάξεως των 10.000.000€, όπου πλέον των άλλων παραδόθηκαν:

Αναλυτικοί φωτοτεχνικοί υπολογισμοί,

Σχέδια κατόψεων υποδεικνύοντας τις ακριβείς θέσεις και τύπους των φωτιστικών σωμάτων,

Μονογραμμικά και λειτουργικά σχέδια για κάθε υποδιανομή καθώς και

προμετρήσεις υλικών μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές τους.


Αρχική Σελίδα  |   Η Εταιρεία  |   Υποστήριξη  |   Προϊόντα  |   Επικοινωνία  |   Προσφορές  |   Created - Developed by : © Zargiannakis Kostas 2009-16