Συνδετικά τηλεφωνικών καλωδίων

Συνδετικά τηλεφωνικών καλωδίων

Ενώνουν και μονώνουν τα καλώδια με gel χωρίς την χρήση απογυμνωτή.
Κατάλληλα για την σύνδεση αλουμινίου και χαλκού.
Συσκευασία: 500 τεμ.
Συνδετικά τηλεφωνικών καλωδίων