Μούφες ρητίνης ευθείας

Μούφες ρητίνης ευθείας

Ολες οι μούφες χυτορητίνης είναι υψηλής αντοχής στην υγρασία (μέχρι 200m βάθος νερού)
Χρόνος αποθήκευσης ρητίνης : 24μήνες