Μούφες ρητίνης ευθείας

Μούφες ρητίνης ευθείας

Κατάλληλες για εξωτερική ή υπόγεια χρήση, για χρήση σε νερό μέχρι 200m, σε εκρηκτικά περιβάλλοντα κατά ΕΝ60079-14 & σύμφωνες κατά ΕΝ50393, ΕΝ60455.
Χρόνος αποθήκευσης ρητίνης: 36 μήνες
Νέες μεγαλύτερες διατομές