Μουφάκια Θερμοσυστελλόμενα με κόλλα

Μουφάκια Θερμοσυστελλόμενα με κόλλα

Ενώνουν και στεγανοποιούν την σύνδεση.
Συσκευασία: 50 τεμάχια.
Μουφάκια Θερμοσυστελλόμενα με κόλλα