Μούφες θερμοσυστελλόμενες με κόλλα

Μούφες θερμοσυστελλόμενες με κόλλα

Αντοχή στην υγρασία: μέχρι 10 m βάθος νερού.
Μούφες θερμοσυστελλόμενες με κόλλα