Μούφες GEL επισκέψιμες

Μούφες GEL επισκέψιμες

Για εξωτερική χρήση, για χρήση κάτω από την γη και μέσα στο νερό μέχρι 1m
Τα καλώδια μπορούν να αφαιρεθούν με μεγάλη ευκολία και να επαναβαπτιστούν στο ζελέ
Συμπεριλαμβάνουν την κλέμμα σύνδεσης
Μούφες GEL επισκέψιμες