Ασύρματο Σύστημα Τηλεχειρισμού GSM

Ασύρματο Σύστημα Τηλεχειρισμού GSM

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GSM
  • Η μονάδα GSM, διαθέτει τριφασική λήψη τάσης 3P+N και τριφασική λήψη έντασης /5Α από μετασχηματιστές έντασης ώστε να δίνει πληροφορίες για την τάση, την ένταση, τον συντελεστή ισχύος και την κατανάλωση ενέργειας της κάθε γραμμής φωτισμού.
  • Υποστηρίζονται έως 5 αριθμοί κινητών τηλεφώνων που θα έχουν τη εξουσιοδότηση λήψης πληροφοριών ή επέμβασης στο πρόγραμμα του χρονοδιακόπτη.
  • Η διάταξη, για να εξασφαλίζει μακροζωία μπορεί να συνδυαστεί με αντικεραυνική προστασία
  • Ασύρματο Σύστημα Τηλεχειρισμού GSM