Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές - GENIE-NX

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ PLC GENIE-NX

Διαθέτουν οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό και 8 πλήκτρα προγραμματισμού
Υποστηρίζουν μέχρι 48 Εισόδους / Εξόδους (32 ψηφιακές εισόδους και 16 ψηφιακές εξόδους)
Γλώσσα προγραμματισμού LADDER έως 250 γραμμές
Δυνατότητα απεικόνισης έως 16 μηνυμάτων στην οθόνη
Λογισμικό για προγραμματισμό με λειτουργία προσομοίωσης και παρακολούθησης
Σχεδιασμένοι για χρήση σε αυτοματισμούς στον εμπορικό και στον βιομηχανικό τομέα
Διαθέτει επικουρικά μονάδες επικοινωνίας και τροφοδοτικά