Συστήματα Στεγανοποίησης Αγωγών Filoform

Στεγανοποίηση και Σφράγιση Αγωγών με Επισκέψιμο Υλικό

Η Filoform προσφέρει εξειδικευμένα συστήματα σφράγισης αγωγών από όπου διέρχονται καλώδια ή σωλήνες και απαιτείται υψηλής αντοχής στεγανοποίηση από νερό και αέρα έως 2 bar.
H σφράγιση γίνεται με κατάλληλες ρητίνες για μόνιμη ή επισκέψιμη λύση ανάλογα με την περίπτωση και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης με το κατάλληλο υλικό διασφαλίζουν την πυράντοχη σφράγιση του αγωγού.
Τα υλικά είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τον ενεργειακό τομέα, για έργα ΜΕΤΡΟ, διυλιστήρια, αεροδρόμια, αντλιοστάσια, μαρίνες, λιμάνια, οδοποιία κ.α.
Τα υλικά είναι Ευρωπαϊκά και συνοδεύονται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και τα test reports.

Δείτε τα VIDEO

Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5

Νεα Προϊόντα

Τα νέα μας προϊόντα.